2a 2hum-dzien-społ-praw
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski AR Sala 0-4   j.hiszpański-1/4 #H2a Sala 1-2 r_j.polski-1/3 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/3 ET Sala 0-4a
r_angielski GA sala 0-8
2 8:50- 9:35 u_dziennikar-1/3 AM Sala 0-4
r_wos-3/3 BM Sala 2-3
j.niemiecki-2/4 #N2a Sala 1-2
j.włoski-3/4 #W2a Sala 1-4
j.rosyjski-4/4 #R2 Sala 0-4
j.hiszpański-1/4 #H2a Sala 1-2 r_j.polski-1/3 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/3 ET Sala 0-4a
r_wos-3/3 BM Sala 2-3
matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE sala 2-6a
3 9:45-10:30 wf NS Sport 4 j.niemiecki-2/4 #N2a Sala 1-2
j.włoski-3/4 #W2a Sala 1-4
j.rosyjski-4/4 #R2 Sala 0-4
j.polski-1/2 AR Sala 0-4
j.polski-2/2 ET Sala 0-4a
r_j.polski-1/3 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/3 ET Sala 0-4a
u_prawo-3/3 JA Sala 2-4
r_historia JA Sala 2-4
4 10:35-11:20 wf NS Sport 4 j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES sala 0-8a
j.polski-1/2 AR Sala 0-4
j.polski-2/2 ET Sala 0-4a
matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE sala 2-6a
j.polski AR Sala 0-4
5 11:25-12:10 r_historia JA Sala 2-4 j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES sala 0-8a
r_j.polski-1/3 AR Sala 0-5
r_j.polski-2/3 ET Sala 0-4a
r_wos-3/3 BM Sala 2-3
religia AJ Sala 3-4 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE sala 2-6a
6 12:30-13:15 r_angielski GA sala 0-8 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE sala 2-6a
godz.wych AR Sala 0-5 j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES sala 0-8a
r_historia JA Sala 2-4
7 13:20-14:05 religia AJ Sala 3-2 u_przyroda DK Sala 2-7 wf NS Sport 4 r_angielski GA sala 0-8 j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES sala 0-8a
8 14:10-14:55   u_przyroda DK Sala 2-7 r_wos-3/3 BM Sala 2-3 r_historia JA Sala 2-4  
Obowiązuje od: 30 kwietnia 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum