1e 1psych-rek-zdro
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.niemiecki-2/4 #N1b Sala 1-2
j.włoski-3/4 #W1b Sala 1-4
j.rosyjski-4/4 #R1 Sala 0-4
j.angielski-1/2 EM Sala 1-11 u_psych-1/2 #Ps1 Sala 0-6
j.angielski-2/2 SD Sala 2-1
wf-1/2 NS Sport 4
2 8:50- 9:35 j.hiszpański-1/4 IB Sala 1-2 matematyka-1/2 JW Sala 2-5
matematyka-2/2 ZE sala 2-5a
j.angielski-1/2 EM Sala 1-11 matematyka-1/2 JW Sala 2-5
matematyka-2/2 ZE sala 2-5a
wf-1/2 NS Sport 4
informatyka-2/2 DK Sala 3-5
3 9:45-10:30 informatyka-1/2 KH Sala 3-3
wf-2/2 MS Sport 1
biologia-1/2 JB Sala 3-1
biologia-2/2 ZE Sala 3-1a
j.polski-1/2 AM Sala 2-2
j.polski-2/2 ES Sala 2-2a
wf-1/2 NS Sport 4
j.angielski-2/2 SD Sala 2-1
matematyka-1/2 JW Sala 2-5
matematyka-2/2 ZE sala 2-5a
4 10:35-11:20 j.polski-1/2 AM Sala 1-5
j.polski-2/2 ES Sala 1-5a
fizyka-1/2 DK Sala 2-7
fizyka-2/2 ZE Sala 2-7a
j.polski-1/2 AM Sala 2-2
j.polski-2/2 ES Sala 2-2a
wos-1/2 BM Sala 2-4
wos-2/2 JA Sala 2-4a
historia-1/2 BM Sala 2-4
historia-2/2 JA Sala 2-4a
5 11:25-12:10 geografia-1/2 JJ Sala 0-6
geografia-2/2 ES Sala 0-6a
j.angielski-1/2 EM Sala 1-11
warsztaty sp-2/2 #Re1 Sport 2
religia WG Sala 3-4 godz.wych ES Sala 0-6 j.polski-1/2 AM Sala 0-6
j.polski-2/2 ES Sala 0-6a
6 12:30-13:15 e_dla_bezp KP Sala 3-0 u_psych-1/2 #Ps1 Sala 0-6
warsztaty sp-2/2 #Re1 Sport 2
przedsięb. BK Sala 3-2 przedsięb. BK Sala 3-2 chemia-1/2 ZE Sala 2-2
chemia-2/2 ES Sala 2-2a
7 13:20-14:05 wok AP Sala 1-5   matematyka-1/2 JW Sala 2-5
matematyka-2/2 ZE sala 2-5a
wf-2/2 MS Sport 1 historia-1/2 BM Sala 2-4
historia-2/2 JA Sala 0-4
8 14:10-14:55 religia WG Sala 3-4     wf-2/2 MS Sport 1 j.angielski-2/2 SD Sala 2-1
Obowiązuje od: 30 kwietnia 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 09.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum