2a 2hum-praw-językowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_geografia-3/3 #G2a Sala 0-6 j.niemiecki-3/4 #N2a Sala 1-2
j.rosyjski-4/4 #R2 Sala 0-4
u_hist.i sp.-2/2 #HiS Sala 2-4 j.angielski-1/2 EM Sala 1-11
j.angielski-2/2 ŁR Sala 0-5
j.hiszpański-1/4 #H2a Sala 1-2
j.włoski-2/4 #W2a Sala 1-7
2 8:50- 9:35 r_angielski-2/4,1/4 #2aA Sala 2-10
r_angielski-2/4,1/4 #2aA Sala 2-10
r_wos-4/4 BM Sala 2-3
j.niemiecki-3/4 #N2a Sala 1-2
j.rosyjski-4/4 #R2 Sala 0-4
r_angielski-2/4,1/4 #2aA Sala 2-10
r_angielski-2/4,1/4 #2aA Sala 2-10
r_angielski-3/4 #W2A wsp_7
r_wos-4/4 BM Sala 2-3
religia WG Sala 3-2 j.hiszpański-1/4 #H2a Sala 1-2
j.włoski-2/4 #W2a Sala 1-7
3 9:45-10:30 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 MK wsp_6
j.angielski-1/2 EM Sala 1-11
j.angielski-2/2 ŁR Sala 2-10
r_j.polski-1/2 #Jp2 Sala 1-6
r_hiszpański #2aH Sala 1-2
matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 KB wsp_7
r_j.polski-1/2 #Jp2 Sala 1-6
u_hist.i sp.-2/2 #HiS Sala 2-4
4 10:35-11:20 r_historia #2ah Sala 2-4
r_historia-2/3 BB wsp_8
r_geografia-3/3 #G2a Sala 0-4
r_angielski-2/4,1/4 #2aA Sala 2-10
r_angielski-2/4,1/4 #2aA Sala 2-10
r_angielski-3/4 #W2A wsp_7
r_wos-4/4 BM Sala 2-3
j.angielski-1/2 EM Sala 1-11
j.angielski-2/2 ŁR Sala 2-10
u_prawo-1/2 #P2a Sala 2-4
r_hiszpański #2aH Sala 1-2
j.angielski-1/2 EM Sala 1-11
j.angielski-2/2 ŁR Sala 2-10
5 11:40-12:25 j.polski #jP2 Sala 1-6
j.polski-2/3 #wjP wsp_2
j.polski-3/3 #JP2 Sala 1-4
matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 KB wsp_7
r_historia #2ah Sala 2-4
r_historia-2/3 MM wsp_2
r_geografia-3/3 #G2a Sala 0-6
j.polski #jP2 Sala 1-6
j.polski-2/3 #wjP wsp_2
j.polski-3/3 #JP2 Sala 0-6
matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 MK wsp_6
6 12:30-13:15 religia WG Sala 3-2 u_przyroda-1/2 #2aP Sala 2-7
r_hiszpański #2aH Sala 1-2
r_historia #2ah Sala 2-4
r_historia-2/3 BB wsp_8
r_geografia-3/3 #G2a Sala 0-6
j.polski #jP2 Sala 1-6
j.polski-2/3 #wjP wsp_2
j.polski-3/3 #JP2 Sala 0-6
godz.wych JA Sala 2-4
7 13:20-14:05 r_historia #2ah Sala 2-4
r_historia-2/3 MM wsp_2
r_j.polski-1/2 #Jp2 Sala 1-6
wf-2/2 NS Sport 4
j.polski #jP2 Sala 1-6
j.polski-2/3 #wjP wsp_2
j.polski-3/3 #JP2 Sala 0-6
r_j.polski-1/2 #Jp2 Sala 1-6 wf-1/2 ZK Sport 5
wf-2/2 NS Sport 4
8 14:10-14:55   wf-1/2 ZK Sport 5
konwersatori #Ko2 Sala 2-10
u_przyroda-1/2 #2aP Sala 2-7   wf-1/2 ZK Sport 5
wf-2/2 NS Sport 4
Obowiązuje od: 1 września 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum