2a 2hum-dzien-społ-praw
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_prawo-2/2 JA Sala 2-4 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE sala 2-6a
r_j.polski-1/2 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/2 ET Sala 0-4a
j.hiszpański-1/4 #H2a Sala 1-2 j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES sala 0-8a
2 8:50- 9:35 r_wos-2/2 BM Sala 2-3 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE sala 2-6a
r_j.polski-1/2 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/2 ET Sala 0-4a
j.hiszpański-1/4 #H2a Sala 1-2 j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES sala 0-8a
3 9:45-10:30 wf NS Sport 4 j.polski AR Sala 0-4 godz.wych AR Sala 0-4 religia AJ Sala 3-4 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE sala 2-6a
4 10:35-11:20 wf NS Sport 4 j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES sala 0-8a
j.polski-1/2 AR Sala 0-4
j.polski-2/2 ET Sala 0-4a
j.polski-1/2 AR Sala 0-4
j.polski-2/2 ET Sala 0-4a
r_angielski GA sala 0-8
5 11:25-12:10 u_dziennikar-1/2 LH Sala 2-3
r_wos-2/2 BM Sala 3-2
r_angielski GA sala 0-8 j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES sala 0-8a
wf NS Sport 4 u_przyroda DK Sala 2-7
6 12:30-13:15 religia AJ Sala 3-4 r_historia-1/2 JA Sala 2-4
r_historia-2/2 LH Sala 2-4a
r_historia-1/2 JA Sala 2-4
r_historia-2/2 LH Sala 2-4a
matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE Sala 2-2a
j.polski AR Sala 0-4
7 13:20-14:05 j.niemiecki-2/4 #N2a Sala 1-2
j.włoski-3/4 #W2a Sala 1-4
j.rosyjski-4/4 #R2 Sala 0-4
r_angielski GA sala 0-8 u_przyroda DK Sala 2-7 r_j.polski-1/2 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/2 ET Sala 0-4a
r_historia-1/2 JA Sala 2-4
r_historia-2/2 LH Sala 2-4a
8 14:10-14:55 j.niemiecki-2/4 #N2a Sala 1-2
j.włoski-3/4 #W2a Sala 1-4
j.rosyjski-4/4 #R2 Sala 0-4
r_historia-1/2 JA Sala 2-4
r_historia-2/2 LH Sala 2-4a
r_wos-2/2 BM Sala 2-3 r_j.polski-1/2 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/2 ET Sala 0-4a
r_wos-2/2 BM Sala 0-6
Obowiązuje od: 4 września 2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 10.09.2017
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum