3a 3hum-dzien-społ-praw
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.hiszpański-1/3 #H3a Sala 1-2 r_historia-1/2 JA Sala 2-4
r_historia-2/2 MM wsp_2
wf RJ Sport 2 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 MM wsp_2
 
2 8:50- 9:35 j.hiszpański-1/3 #H3a Sala 1-2 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE wsp_5
wf RJ Sport 2 u_przyroda DK Sala 2-7 u_przyroda DK Sala 2-7
3 9:45-10:30 r_j.polski-1/3 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/3 MM wsp_2
r_wos-3/3 #WOS Sala 2-3
j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES wsp_3
r_historia-1/2 JA Sala 2-4
r_historia-2/2 MM wsp_2
r_historia-1/2 JA Sala 2-4
r_historia-2/2 MM wsp_2
godz.wych AR Sala 0-4
4 10:35-11:20 r_angielski GA sala 0-8 r_angielski GA sala 0-8 j.polski-1/2 AR Sala 0-4
j.polski-2/2 ET wsp_1
j.angielski-1/2 GA sala 0-8
j.angielski-2/2 ES wsp_3
j.angielski-1/2 GA sala 0-8
5 11:40-12:25 religia SA Sala 3-4 religia SA Sala 3-4 j.polski-1/2 AR Sala 0-4
j.polski-2/2 ET wsp_1
wf RJ Sport 2 r_historia-1/2 JA Sala 2-4
r_historia-2/2 BB wsp_8
6 12:30-13:15 r_angielski GA sala 0-8 r_j.polski-1/3 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/3 MM wsp_2
r_wos-3/3 #WOS Sala 2-3
j.włoski-2/3 #W3a Sala 1-7
j.niemiecki-3/3 #N3a Sala 1-2
j.polski-1/2 AR Sala 0-4
j.polski-2/2 ET wsp_1
r_j.polski-1/3 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/3 MM wsp_2
r_wos-3/3 #WOS Sala 2-3
7 13:20-14:05 matematyka-1/2 SB sala 2-6
matematyka-2/2 ZE wsp_5
  j.włoski-2/3 #W3a Sala 1-7
j.niemiecki-3/3 #N3a Sala 1-2
j.polski-1/2 AR Sala 0-4
j.polski-2/2 ET wsp_1
r_wos-3/3 #WOS Sala 2-3
8 14:10-14:55       r_j.polski-1/3 AR Sala 0-4
r_j.polski-2/3 MM wsp_2
 
Obowiązuje od: 1 września 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum