3a 3psychologiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_angielski-2/2 EM Sala 1-11 j.włoski-1/2 #W3a Sala 1-4 j.hiszpański-1/3 #H3a Sala 1-2
j.niemiecki-2/3 #N3a Sala 0-7
wf-2/2 NS Sport 4 j.angielski-1/2 EM Sala 1-11
2 8:50- 9:35 r_angielski-2/2 EM Sala 1-11 j.włoski-1/2 #W3a Sala 1-4
j.angielski-2/2 EM Sala 1-11
wf-1/2 RJ Sport 2
r_angielski-2/2 EM Sala 1-11
r_angielski-1/2 EM Sala 1-11
wf-2/2 NS Sport 4
r_angielski-1/2 EM Sala 1-11
3 9:45-10:30 j.angielski-2/2 EM Sala 1-11 religia SK Sala 3-2 religia SK Sala 3-2 godz.wych EM Sala 1-6 j.angielski-1/2 EM Sala 1-11
4 10:35-11:20 j.polski AP Sala 1-5 j.polski AP Sala 1-5 matematyka JW Sala 2-5 r_j.polski AP Sala 1-5 j.polski AP Sala 1-5
5 11:25-12:10 matematyka JW Sala 2-5 r_biologia JB Sala 3-1 r_j.polski AP Sala 1-5 matematyka JW Sala 2-5 r_j.polski AP Sala 1-5
6 12:30-13:15 j.hiszpański-1/3 #H3a Sala 1-2
j.niemiecki-2/3 #N3a Sala 0-7
u_hist.i sp. BM Sala 0-6 r_biologia JB Sala 3-1 j.polski AP Sala 1-5 r_biologia JB Sala 3-1
7 13:20-14:05   r_j.polski AP Sala 1-5 r_biologia JB Sala 3-1 wf-1/2 RJ Sport 2
j.angielski-2/2 EM Sala 1-11
u_hist.i sp. BM Sala 0-6
8 14:10-14:55   j.angielski-1/2 EM Sala 1-11
wf-2/2 NS Sport 4
r_angielski-1/2 EM Sala 1-11 wf-1/2 RJ Sport 2  
Obowiązuje od: 4 września 2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 10.09.2017
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum