2e 2psych-rek-zdro
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_geografia-3/3 #G2a Sala 0-6 j.włoski-2/4 #W2c Sala 1-7
j.niemiecki-3/4 #N2c Sala 0-7
j.rosyjski-4/4 #R2 Sala 0-4
j.hiszpański-1/4 IB Sala 1-2 matematyka-1/2 JW Sala 2-5
matematyka-2/2 ES wsp_3
r_angielski #2Ap Sala 1-11
2 8:50- 9:35 r_angielski #2Ap Sala 1-11
r_angielski-3/3 #2Ar Sala 2-0
j.włoski-2/4 #W2c Sala 1-7
j.niemiecki-3/4 #N2c Sala 0-7
j.rosyjski-4/4 #R2 Sala 0-4
r_angielski #2Ap Sala 1-11
r_angielski-2/3 ES wsp_3
r_angielski-3/3 #2Ar Sala 2-0
j.angielski-1/3 EM Sala 1-11
j.angielski-2/3 ES wsp_3
r_angielski-3/3 #2Ar Sala 2-0
religia WG Sala 3-2
3 9:45-10:30 j.angielski-1/3 EM Sala 1-11
j.angielski-2/3 ES wsp_3
j.angielski-3/3 EN Sala 2-0
wf-1/2 NS Sport 4
wf-2/2 MS Sport 1
r_j.polski-1/2 #Jp2 Sala 1-6
warsztaty sp-2/2 #Re2 Sport 2
j.angielski-1/3 EM Sala 1-11
j.angielski-2/3 ES wsp_3
rekreacja-3/3 #Pr2 Sport 1
r_j.polski-1/2 #Jp2 Sala 1-6
j.angielski-2/2 EN Sala 2-0
4 10:35-11:20 r_biologia-1/3 JB Sala 3-1
r_biologia-2/3 ES wsp_3
r_geografia-3/3 #G2a Sala 0-4
wf-1/2 NS Sport 4
wf-2/2 MS Sport 1
matematyka-1/2 JW Sala 2-5
matematyka-2/2 ZE wsp_5
wf-1/2 NS Sport 4
wf-2/2 MS Sport 1
matematyka-1/2 JW Sala 2-5
matematyka-2/2 ES wsp_3
5 11:40-12:25 j.polski #jP2 Sala 1-6
j.polski #wjP wsp_2
j.polski-3/3 #JP2 Sala 1-4
matematyka-1/2 JW Sala 2-5
matematyka-2/2 ES wsp_3
r_biologia-1/3 JB Sala 3-1
r_biologia-2/3 ES wsp_3
r_geografia-3/3 #G2a Sala 0-6
j.polski #jP2 Sala 1-6
j.polski #wjP wsp_2
j.polski-3/3 #JP2 Sala 0-6
u_hist.i sp. BM Sala 2-3
6 12:30-13:15 j.angielski-1/3 EM Sala 1-11
j.angielski-2/3 ES wsp_3
rekreacja-3/3 #Pr2 Sport 1
u_psych-1/2 #Ps2 Sala 3-0
warsztaty sp-2/2 #Re2 Sport 2
r_biologia-1/3 JB Sala 3-1
r_biologia-2/3 ES wsp_3
r_geografia-3/3 #G2a Sala 0-6
j.polski #jP2 Sala 1-6
j.polski #wjP wsp_2
j.polski-3/3 #JP2 Sala 0-6
godz.wych ES Sala 0-6
7 13:20-14:05 religia WG Sala 3-2 r_j.polski-1/2 #Jp2 Sala 1-6 j.polski #jP2 Sala 1-6
j.polski #wjP wsp_2
j.polski-3/3 #JP2 Sala 0-6
r_j.polski-1/2 #Jp2 Sala 1-6
j.angielski-2/2 EN Sala 2-0
j.hiszpański-1/4 IB Sala 1-2
8 14:10-14:55 j.angielski-2/2 EN Sala 2-0 r_biologia-1/3 JB Sala 3-1
r_biologia-2/3 BB wsp_8
u_hist.i sp. BM Sala 2-3 r_angielski-3/3 #2Ar Sala 2-0  
Obowiązuje od: 1 września 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum